Yatırım Kredisi Desteği

Lisanslı Depoculuk

30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 Sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı : 8039) eki  “T.C Ziraat  Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” ve aynı tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Ziraat Katılım Bankası A.Ş Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8038)’’ kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine T.C Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankasınca 150 Milyon TL’ye kadar, %50 Faiz İndirimli Yatırım Kredisi Kullandırılmaktadır.

 

TOP