Ticari Faaliyetlerde Danışmanlık

Ticari Faaliyetlerde Danışmanlık

Hasat döneminde hangi ürünün, hangi kalitede, nereden ve  kaça alınacağının bilinmesi hammadde tedarikçilerine  avantaj sağlamaktadır. Diğer taraftan üreticiler ve aracıların ürünlerini kaça ve kime satabileceklerini bilmeleri yine onlara avantaj sağlamaktadır.

Bu  anlamda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip şirketimiz; tedarikçi, sanayici ve satıcılara aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

a)    Yurt içi piyasalardan ürün  tedariki ve satışlara yönelik danışmanlık
b)    Alım ve satış organizasyonu,
c)    Ürün senedi  (Lisanslı Depolarca düzenlenen) ve makbuz senedine (TMO’ca düzenlenen)  dayalı ürün alım satım organizasyonu.
d)    Her türlü tarımsal ürün ve gıda ithalat ve ihracat organizasyonu.
TOP