Lisanslı Depo Teminat Tarifesi

01.01.2024 - 30.06.2024

AÇIKLAMALAR

AÇIKLAMALAR

  • Ton başına teminat tutarı ürün grupları içinde yer alan ürünler arasında 2023 yılı Aralık ayında Borsada işlem miktarı en çok olan ürünün, işlem miktarı en çok olan tür ve sınıfının ortalama fiyatı üzerinden belirlenir. Borsa ortalama fiyatının tespit edilemediği veya Bakanlıkça gerekli görülen diğer durumlarda bu fiyat, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenir.
  • Lisanslı depo işletmesi tarafından verilmesi gereken toplam teminat tutarı, depolama programında yer alan ürün miktarları ile bu ürünlerin ton başına teminat tutarını çarpılması suretiyle hesaplanır.
  • Bu tarifenin yürürlükte bulunduğu süre boyunca aynı ürün grubunda bulunan ürünler arasında yapılan program değişiklikleri Bakanlığa bildirilmeksizin yapılabilir. Bu durumda, yeni depolama programı lisanslı depo işletmesince doğrudan Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.
  • Bu tarifenin yürürlükte bulunduğu süre boyunca farklı ürün gruplarında bulunan ürünler arasında depolama programı değişikliği yapılması, lisansın değiştirilmesi (kapasite değişikliği vb.) veya yenilenmesi hallerinde lisanslı depo işletmesince yeni depolama programı Bakanlığa bildirilir ve teminat hesaplaması bu tarife çerçevesinde yapılır. Bu durumda yeni teminat tutarı Bakanlıkça lisanslı depo işletmesine ve Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu’na, yeni depolama programı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.
TOP