Lisanslı Depo Mısır Kurutma Fire ve Kesinti Oranları

27 Eylül 2023

Lisanslı depo işletmelerince mısır kurutma işlemlerinde Ticaret Bakanlığınca aşağıdaki belirlenen usul ve esaslara uyulur.

  1. Rutubet oranı %14’ün üzerinde olan mısır ürününde kurutma işleminde oluşan fire ve kurutma kesintisi oranı aşağıdaki tabloya göre uygulanır.
  2. Kurutma işleminde oluşan fire ve kurutma kesintisi sadece kurutma tesisi bulunan lisanslı depo işletmelerinde uygulanır.
  3. Mısır kurutma işlemine ilişkin ücret üründen kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir.
  4. Fire oranlarına ilişkin ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler saklıdır.
  5. Kurutma işlemlerinde yukarıda belirlenen usul ve esaslar dışında herhangi bir farklı uygulama yapılamaz.

Lisanslı Depo Mısır Kurutma Fire ve Kesinti Oranları

27 Eylül 2023

TOP