Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar
Lisanslı Depo Fire Tarifesi

Depolama Süresi Fire Oranı(%) Günlük Fire Katsayısı
365 güne kadar 3,5* 0,000009589041

AÇIKLAMALAR

  • Bu tarife, Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği kapsamında lisanslı depolarda depolanan ürünler için uygulanır.
  • Fire tarifesi, ilgili ürün tür ve sınıfında her yıl depolama dönemi başında tanımlana ISIN için oluşturulan ilk elektronik ürün senedi(ELÜS) ihraç tarihinden itibaren 365 günlük süre için uygulanır.
  • Fire tarifesi, tarifenin Bakanlık internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren depolanan ürünleri için geçerli olur. Tarifenin yürürlüğü girdiği tarihten önce depoda bulunan ürünler için ise tarifenin yayımlandğ3ı tarihten itibaren uygulanmaya başlanır.
  • Fire miktarı; (Günlük Fire Katsayısı)* (Fire Gün Sayısı )* (Ürün Miktarı) formülü ile hesaplanır.
  • Fire Ücreti: (Günlük Fire Katsayısı) *(Fire Gün Sayısı) * (Ürün Miktarı) * (Ürün Fiyatı) formüllü ile hesaplanır. Hesaplanan fire ücreti, virgülden sonraki 4 üncü basamak esas alınarak yuvarlanır.
  • Ürün senedinin satıldığı güne kadar fire tarifesine göre hesaplanan fire tutarları, borsa veya takas hizmetlerini sunan yetkili kuruluş veya işleme aracılık eden kuruluş tarafından satış bedelinden kesilerek izleyen ilk beş iş gününde ilgili lisanslı depo işletmesinin hesabına aktarılır.
  • Ürünün lisanslı depodan teslimi sırasında fire tarifesine göre hesaplanan ancak önceden mahsup edilmemiş fire miktarı lisanslı depo işletmesince ürün miktarından düşülerek ürün teslim edilir.
  • *Ürünün lisanslı depodan teslimi sırasında fire tarifesinde belirlenen sınırları aşan miktarda fire oluşması durumunda, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 32 nci maddesi hükümleri uygulanır.
TOP