Kurucumuz

Hikmet ÖZKAN

Kurucu Müdür

19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesini ve Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümünü bitirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde;

  • Alım ve Muhafaza Daire Başkanı,
  • TMO-TOBB Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkan vekilliği,
  • TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı,

görevlerinde bulundu.

Görev yaptığı süre içerisinde;

  • Piyasa düzenlemesine yönelik olarak yeni alım politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması,
  • AB Hububat ve Çeltik Yönetmeliklerinin uygulanmaya konulması,
  • Kaliteye dayalı yeni alım sisteminin Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlanması,
  • Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve uygulanması,
  • Türkiye’de özel sektörde ilk lisansı depoculuk lisansı alınması,

gibi çalışmalarda yer aldı.

Emekli olduktan sonra özel bir lisanslı depoculuk şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra, 2013 yılında TOKAY Danışmanlık Limited Şirketi’ni kurdu.

Kurucumuz Hikmet ÖZKAN aynı zamanda Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) kurucu üyesi ve Genel Sekreteri olup, ayrıca Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

TOP