Fizibilite Raporu Hazırlanması

Fizibilite Raporu Hazırlanması

Şirketimizce lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak isteyen yatırımcılara ve yatırım kredisi kullanmak isteyen şirketlere yönelik olarak detaylı fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Fizibilite raporunda;

  • Lisanslı depoculuk devlet destek ve teşvikleri,
  • Lisanslı depoculuk sisteminin işleyişi,
  • Yatırım için uygun yerin tespiti,
  • Uygun kapasitenin belirlemesi,
  • Depo teknik özelliklerinin tespiti,
  • İşletme giderleri,
  • Yatırım tutarı,
  • Yatırım dönüş süresi
  • Nakit akışı vb.

Hususlar detaylı olarak belirtilmektedir.

Şirketimizce değişik ürünlerde Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları ve özel sektöre yönelik bir çok fizibilite raporu hazırlanmış olup, hazırlanan raporlar doğrultusunda hibe ve yatırım kredileri temin edilmiştir.

Ayrıca Ziraat Bankası tarafından Lisanslı Depo İşletmelerine verilen Yatırım Kredisine esas fizibilite raporları hazırlanmaktadır.

Şirketimizce hazırlanan Fizibilite Raporları listesini görmek için tıklayınız.

TOP