TOKAY Lisanslı Depoculuk Danışmanlık Ltd.Şti

Devlet Destek ve Teşvikleri

DEVLET DESTEK ve TEŞVİKLERİ

1- VERGİ İSTİSNALARI

Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31.12.2023 tarihine kadar;

– Zirai stopaj vergisinden (% 2),
– Elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (% 20),
– KDV’den (% 1),

muaftır.

2- DEPO KİRA DESTEĞİ

24 Aralık 2019 tarih, 30988 sayılı Resmi gazetede yayımlanan karar ‘Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1843)ve 20/03/2020 tarih 31074 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığının 2020/5 sayılı tebliği ile 17.10.2019 tarihinden itibaren 5 yıl süreyle depo kira desteği  ödenecektir. Buna göre;

a- ÇKS’ ye Kayıtlı üretici dışındaki kesimler için:
– Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik, Pirinç, Mercimek, Nohut, Fasulye, Bezelye, Ayçiçeği için   3 TL/Ton/Ay,

– Pamuk için    7 TL/Ton/Ay,

– Fındık, Zeytin, Zeytinyağı, Kuru Kaysı, Antepfıstığı, Kuru Üzüm, Kuru İncir için  10 TL/Ton/Ay’ı geçmemek üzere  ve Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında;

depo kira desteği verilmektedir.

b- ÇKS’ye Kayıtlı üreticiler ile üretici örgütleri için:

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıtlı üreticiler ile üretici örgütlerine ürünlerini, 5300 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depo işletmelerine depolamak üzere teslim etmeleri halinde, aşağıda belirtilen üst sınırları geçmemek ve 17/10/2019 tarihinde başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en faza 6 ay süre ile ilave kira desteği verilir.

– Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar için 6 TL/Ton/Ay,

– Pamuk için  14 TL/Ton/Ay,

– Zeytin, Zeytinyağı, Fındık, K.Kayısı, K.Üzüm, Antepfıstığı için 20 TL/Ton/Ay‘ı geçmemek üzere Ticaret Bakanlığı’nca onaylanacak kira ücretlerinin %50’si oranında;

depo kira desteği verilmektedir.

3- ÜRETİCİLERE NAKLİYE DESTEĞİ

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, belgelendirmeleri şartıyla, depoya teslim edilen ürünler için ton başına 25 TL ‘yi geçmemek üzere her ürün çeşidi için en fazla 750 TL tutarında nakliye desteği verilir.

4- ÜRETİCİLERE ANALİZ DESTEĞİ

İlave kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri durumunda, depolanacak ürülerin lisanlı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına 25 TL’yi geçmemek üzere, Ticaret Bakanlığınca onaylanacak yetkili sınıflandırıcı ücret tarifesine göre analiz ücreti desteği verilmektedir.

5- ÜRETİCİLERE ELÜS KARŞILIĞI KREDİ FAİZİ DESTEĞİ     

03/01/2020 Tarihli T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015) kapsamında;Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde  senet tutarının % 75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

6- LİSANSLI DEPO YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ    

03/01/2020 Tarihli T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015) ve 25.03.2020 Tarihli T.C. Resmi Gazetede Yayınlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine T.C. Ziraat Bankasınca 50 Milyon TL’ye kadar,%50 Faiz İndirimli Yatırım Kredisi Kullandırılmaktadır.

7- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KARŞILIĞI VERİLEN DESTEKLER

15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10111 sayılı Karar kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları arasına dahil edilmiş olup, 1-2-3-4-5’nci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5’nci Bölgede, 6’ncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

– KDV istisnası,
– Vergi indirimi,
– Sigorta primi işveren hissesi desteği,
– Gelir vergisi stopaj desteği,
– Sigorta primi desteği,
– Faiz desteği

sağlanmaktadır.

Bize Sorun
Ücretsiz Danışmanlık
LİSANSLI DEPOCULUK HAKKINDA HER ŞEYİ SORUN, CEVAPLAYALIM
Soru Formu
İletişim
Cevizlidere Caddesi, 1288. Sokak, A Blok, No:1/5, 06520, Çankaya/ANKARA
0 312 285 45 47
info@tokay.com.tr

Tüm Hakları Saklıdır © Tokay 2019