Tüm Destek ve Teşvikler

Lisanslı Depoculuk

1- VERGİ İSTİSNALARI
Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31.12.2028 tarihine kadar;

 • Zirai stopaj vergisinden (% 2),
 • Elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (% 20),
 • KDV’den (% 1),

muaftır.

2- DEPO KİRA DESTEĞİ
22 Haziran 2021 tarih, 31519 sayılı Resmi gazetede yayımlanan karar ‘Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093) ile 22.06.2021 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle depo kira desteği  ödenecektir. Buna göre;

 Lisanslı Depoculuk Destekleme Ödemeleri TÜKAS/ÇKS’ ye Kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine aşağıda belirtilen miktarlarda verilir.

 • Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik, Pirinç için   6 TL/Ton/Ay,
 • Mercimek, Nohut, Fasulye, Soya fasulyesi için   8 TL/Ton/Ay,
 • Ayçiçeği için  10 TL/Ton/Ay,
 • Pamuk için  25 TL/Ton/Ay,
 • Fındık  için  15 TL/Ton/Ay,
 • Antepfıstığı için  30 TL/Ton/Ay,
 • Kuru Kayısı, Kuru Üzüm için  30 TL/Ton/Ay,
 • Zeytin, Zeytinyağı için  15 TL/Ton/Ay,

Desteklere ilişkin özet tablo aşağıda yer almaktadır.

3- ÜRETİCİLERE NAKLİYE DESTEĞİ
Kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, lisanslı depoya teslim edilen her ürün (fındık, antepfıstığı, kuru kayısı ve kuru üzüm hariç ) çeşidi için ton başını 25 TL ve maksimum 750 TL’yi geçmemek üzere nakliye desteği verilir. Fındık, antepfıstığı, kuru kayısı ve kuru üzümde maksimum 750 TL’yi geçmemek üzere ton başına 100 TL  nakliye desteği verilir.

4- ÜRETİCİLERE ANALİZ DESTEĞİ
Kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, lisanslı depoya teslim edilen her ürün çeşidi için Lisanslı Depoya teslimden önce Yetkili Sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için Parti başına 25 TL olan analiz ücreti desteği,  buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği, antepfıstığı için 25 TL, pamuk için 12 TL, fındık için 6 TL, kuru kayısı ve kuru üzüm için 50 TL, zeytin ve zeytinyağı için 15 TL olarak verilir.

5- ÜRETİCİLERE ELÜS KARŞILIĞI KREDİ FAİZİ DESTEĞİ     

30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 Sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı : 8039) eki  “T.C Ziraat  Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” ve aynı tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Ziraat Katılım Bankası A.Ş Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8038)’’ kapsamında T.C Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankasınca Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde  senet tutarının % 75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

6- LİSANSLI DEPO YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ    

Bilindiği üzere, 30 Aralık 2023 Tarih ve 32415 Sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı : 8039) eki  “T.C Ziraat  Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” ve aynı tarih sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Ziraat Katılım Bankası A.Ş Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kâr Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8038)’’ kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine T.C Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankasınca 150 Milyon TL’ye kadar, %50 Faiz İndirimli Yatırım Kredisi Kullandırılmaktadır.

7- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KARŞILIĞI VERİLEN DESTEKLER
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10111 sayılı Karar kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları arasına dahil edilmiş olup, 1-2-3-4-5’nci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5’nci Bölgede, 6’ncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

 • KDV istisnası,
 • Vergi indirimi,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Gelir vergisi stopaj desteği,
 • Sigorta primi desteği,
 • Faiz desteği

sağlanmaktadır.

TOP