Toprak Mahsülleri  Ofisi (TMO) tarafından ek listede yerleri, muhammen bedelleri belirtilen taşınmazlar için açıklama kısmında belirtildiği şekilde;

 

  • Mevcut Haliyle Kiraya Verilmek
  • Mevcut Haliyle Lisanslı Depoculuk Olarak Faaliyet Göstermek Şartıyla Kiraya Verilmek,
  • İlave Depo Yapılarak Lisanslı Depoculuk Olarak Faaliyet Göstermek Şartıyla Kiraya Verilmek,
  • Lisanslı Depoculuk Olarak Faaliyet Göstermek Şartıyla Satış,

 

şeklinde TMO Genel Müdürlüğünce 04/11/2020 tarihinde saat 14:00’da  ihalesi yapılacak olup ihaleye ilişkin tüm bilgiler ekte yer almaktadır.

 

KİRA-SATIŞ LİSTESİ

AÇIKLAMA

1- GAYRİMENKUL ŞARTLI SATIŞ ŞARTNAMESİ

2- ŞARTLI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

3- Kira Şartnamesi—Tüm Kiraya Verilecek Yerler İçin-

4- Kira Sözleşmesi—Mevcut Haliyle Kiraya Verilecek Yerler İçin-

5- Üst Kullanım Hakkı ve Kira Sözleşmesi—Lisanslı Depoculuk Olarak İşletilmek Şartıyla Kitaya Verilecek Yerler İçin-