İlgili Kara İçin Tıklayınız…

Kararla Çiftçi Kayıt Sistemi ile Tarım ve Orman Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup, üretime devam eden üreticilerin banka ve TKK’ye olan düşük faizle kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine yönelik usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, karar kapsamında, gerçek ve tüzel kişi üreticiler, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri yer alıyor.

Karar kapsamında borçları ertelenmiş üreticilere, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında banka ve TKK tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek. Ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

30